دورخط براش متوسط

ورود بدون پسورد ssh بین دو لینوکس

لاگین بدون رمز عبور با کلیدهای SSH باعث افزایش اعتماد بین دو سرور لینوکس برای همگام سازی یا انتقال آسان فایل می شود.