ورق بزنید

Tilted Brush Stroke

آموزش ریست پسورد سرور مجازی

زمان هایی پیش می آید شما پسورد سرور مجازی خود را فراموش میکنید و احتیاج دارید پسورد جدید ست کنید.

ورق بزنید

Thick Brush Stroke

یا گاهی نیاز دارید پسورد سرور مجازی خود را برای داشتن امنیت و جلوگیری از هک شدن عوض و یا قوی تر کنید.

ورق بزنید

Tilted Brush Stroke

در این آموزش با هم تنها با چند کلیک از پنل Virtualizor پسورد سرور مجازی را بدون داشتن پسورد قبلی ریست میدهیم.

آموزش ویدیویی ریست پسورد سرور مجازی به شما کمک میکند در کمترین زمان ممکن تمامی نکات را برای تعویض پسورد سرور مجازی یاد بگیرید.

Medium Brush Stroke

ویدیو کامل در لینک زیر