دورخط براش متوسط

20 ابزار و دستور برای نظارت بر عملکرد لینوکس

این  ابزارهای مانیتورینگ برای تمام انواع لینوکس در دسترس هستند و می توانند  برای نظارت و یافتن دلایل واقعی مشکلات و عملکرد مفید باشند.